Is het wettelijk pensioen uw enige bron van inkomsten als u met pensioen gaat? Dan wordt het niet vanzelfsprekend om uw huidige levensstandaard te behouden. Begin daarom vandaag nog met pensioensparen en geniet meteen van een belastingvermindering.

Hoe werkt pensioensparen?

U kunt in 2022 jaarlijks maximaal 990 of 1 270 euro sparen. Kiest u voor 990 euro, dan krijgt u een belastingvoordeel van 30% en krijgt 297 euro terug. Wie kiest voor 1 270 euro, heeft een voordeel van 25% en krijgt 317,5 euro terug van de fiscus.

Rentevoet

U kan enerzijds kiezen voor 100% zekerheid door volledig te sparen in een tak 21-levensverzekering. Op uw premies krijgt u een gewaarborgde rentevoet van 0,45%  of 0%. Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract.

Anderzijds kan u kiezen om uw premies onder te brengen in een tak 23-levensverzekering, waarbij belegd wordt in beleggingsfonds naar keuze. Uw rendement is dan mogelijk hoger dan bij een tak 21-levensverzekering. De prestaties van het fonds zijn echter afhankelijk van de beurs en kunnen ook lager of negatief zijn. Spaart u over lange termijn, dan wordt het risico op verlies beperkt. 

U kunt ook kiezen voor een combinatie van beide: een belegging in zowel tak 21 als tak 23.

Winstdeelname

Bovenop de gewaarborgde rentevoet kunt u voor het tak 21-gedeelte van uw contract eventueel een jaarlijkse, belastingvrije winstdeelname ontvangen. U kunt deze winstdeelname verder beleggen in een beleggingsfonds of samen met uw pensioenpremies verder laten aangroeien.

Looptijd

Een contract pensioensparen loopt minimaal 10 jaar. Om een contract af te sluiten, moet u minstens 18 jaar oud zijn en jonger dan 65 jaar.

Welk belastingsvoordeel ontvangt u via pensioensparen? 

De fiscus beloont uw spaarinspanningen met een behoorlijk belastingvoordeel:

U kunt ook voor uw 60ste verjaardag uw spaargeld al opvragen, maar betaalt dan extra uitstapkosten. Bovendien wordt het kapitaal dan belast aan 33% (verhoogd met de gemeentebelasting), in plaats van aan het gunstige tarief van 8%.

De wetgever kan het fiscale voordeel en de eindbelasting in de toekomst aanpassen.

Wat zijn de aanvullende waarborgen bij pensioensparen?

U kunt uw pensioenspaarplan uitbreiden met twee extra waarborgen.

Kapitaal overlijden

Wenst u uw familie te beschermen? Kies dan voor een kapitaal overlijden en zorg voor financiële zekerheid wanneer u er niet meer bent.

Bijvoorbeeld: U verzekert een kapitaal overlijden van 25 000 euro. Dan krijgen uw nabestaanden dat bedrag als u overlijdt. Hebt u in tussentijd al een hogere reserve opgebouwd? Dan krijgen ze dat hogere bedrag.

Arbeidsongeschiktheid

We bieden twee formules aan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. U kunt beide formules combineren in uw pensioenspaarplan. 

  1. De verzekeringsmaatschappij betaalt de premie van uw pensioenspaarplan verder zolang u arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenkapitaal blijft dus verzekerd. 
  2. De verzekeringsmaatschappij betaalt een gewaarborgd inkomen uit gedurende de periode dat u niet kunt werken.